1.Oblicz wartości wyrażenia 2x + 5 dla :
x=3 x=0,25 x=-3 x= -0,5

2.Oblicz wartość poniższych wyrażen dla x=3.Jaka jest kolejność wykonywania działan w każdym z przypadków?

a) 2x+5 b) 2(x+5) c) x(2+5)

PRosze O pomoc Bo Musze Dostać dobrą ocene ;(

2

Odpowiedzi

2010-03-01T14:24:19+01:00
1.Oblicz wartości wyrażenia 2x + 5 dla :
x=3 2* 3 + 5= 6+5=11
x=0,25 2*0,25 + 5= 0,5 + 5 = 5,5
x=-3 2*(-3) + 5 = -6 + 5 = -1
x= -0,5 2* (-0,5) + 5 = -1 + 5 = 4

2. a) 2x+5 dla x=3
2*3 + 5 = 6 + 5 = 11 najpierw mnożymy a później dodajemy
b) 2(x+5) dla x=3
2(3+5) = 2* 8= 16 najpierw działanie w nawiasie a później mnożenie
c) x(2+5) dla x=3
3(2+5) = 3*7 = 21 najpierw działanie w nawiasie a później mnożenie
kolejność wykonywania działań:
1. nawiasy kwadratowe, 2. nawiasy zwykłe, 3 . mnożenie lub dzielenie , 4. dodawanie lub odejmowanie
2010-03-01T14:33:54+01:00
2x+5= dla x=3
2*3 +5=6+5=11

2x+5 dla x=0,25

2*0,25+5= 0,5+ 5 = 5,5

2x+5 dla -3

2*(-3)+5 = -6+5 =-1

2x +5 dla x= -0,5
2*(-0,5)+5= -1+5= 4

zad 2

2x+5 dla x=3

2*3+5=6+5=11

2(x+5) dla x=3

2(3+5)=2*8=16 w pierwszej kolejności robimy w nawiasie

x(2+5) dla x=3

x(2+5)= 3*7=21


kolejność wykonywania działań :
potęgi,nawiasy ,mnożenie, dzielenie, dodawanie ,odejmowanie