1.Napisz równania dysocjacji elektrolotycznej.
a) chlorku sodu
b) siarczanu (VI) sodu
c) azotanu (V)potasu
d) siarczanu (VI miedzi (II)
e)azotanu (V) potasu
f) siarczanu (Vi) żelaza(III)

2.Zapisz równania reakcji cząsteczkowy, jonowy i w sposób uproszczony. Określ typ reakcji
a) azotan (V) srebra + chlorek magnezu -->
b)zasada sodowa + kwas siarkowy (VI) --- >
C)chlorek żelaza (III) + zasada sodowa --- >

3.Oblicz pH, pOH, [OH-] w roztworze, jeżeli stęzenie jonowe, [H+] - 0,01 mol/dm3

4. Określ odczyn roztworu podanych soli , wskaz , gdzie hydroliza nie zachodzi. (zapisz reakcje)
Na2So3, AlCl3, NaCl

1

Odpowiedzi

2010-03-03T01:04:55+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.Napisz równania dysocjacji elektrolotycznej.
a) chlorku sodu.................NaCl------->Na(+) + Cl(-)
b) siarczanu (VI) sodu.........Na2SO4----->2Na(+) + SO4(2-)
c) azotanu (V)potasu...........KNO3------->K(+) + NO3(-)
d) siarczanu (VI miedzi (II)...CuSO4----->Cu(2+) + SO4(2-)
e)azotanu (V) potasu..........KNO3------->K(+) + NO3(-)
f) siarczanu (Vi) żelaza(III)...Fe2(SO4)3----->2Fe(3+) + 3SO4(2-)

2.Zapisz równania reakcji cząsteczkowy, jonowy i w sposób uproszczony. Określ typ
reakcji
a) azotan (V) srebra + chlorek magnezu -->
2AgNO3 + MgCl2----->Mg(NO3)2 + 2AgCl
2Ag(+) + 2NO3(-) + Mg(2+) + 2Cl(-)--->Mg(2+) + 2NO3(-) + 2AgCl
2Ag(+) + 2Cl(-)--->2AgCl(osad)
REAKCJA STRĄCENIOWA

b)zasada sodowa + kwas siarkowy (VI) --- >
2NaOH + H2SO4---->Na2SO4 + 2H2O
2Na(+) + 2OH(-) + 2H(+) + SO4(2-)---->2Na(+) + SO4(2-) + 2H2O
2H(+) + 2OH(-)---->2H2O
REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA

c)chlorek żelaza (III) + zasada sodowa --- >
FeCl3 + 3NaOH--->Fe(OH)3 + 3NaCl
Fe(3+) + 3Cl(-) + 3Na(+) + 3OH(-)----->Fe(OH)3 + 3Na(+) + 3Cl(-)
Fe(3+) + 3OH(-)----->Fe(OH)3
REAKCJA STRĄCENIOWA

3.Oblicz pH, pOH, [OH-] w roztworze, jeżeli stęzenie jonowe, [H+] - 0,01 mol/dm3
pH=-log[H⁺]
pH=-log[10⁻²]
pH=2
pH+pOH=14
pOH=14-2=12
[OH⁻]=10^-pOH
[OH⁻]=10⁻¹² mol/dm3

4. Określ odczyn roztworu podanych soli , wskaz , gdzie hydroliza nie zachodzi. (zapisz reakcje)
Na2SO3 + 2H2O---->2NaOH + H2SO3
2Na(+) + SO3(2-) + 2H2O--->2Na(+) + 2OH(-) + H2SO3
SO3(2-) + 2H2O--->2OH(-) + H2SO3
ODCZYN ZASADOWY

AlCl3 + 3H2O--->Al(OH)3 + 3HCl
Al(3+) + 3Cl(-) + 3H2O--->Al(OH)3 + 3H(+) +3Cl(-)
Al(3+) + 3H2O--->Al(OH)3 + 3H(+)
ODCZYN KWASOWY

NaCl----->HYDROLIZA NIE ZACHODZI, ODCZYN OBOJĘTNY
3 5 3