Uzupełnij logogryf ,wpisując w odpowiednie miejsca wymienione nizej nazwy form krasowych . Następnie do każdego wpisanego hasła sformułuj prawidłowe objaśnienie :
stalaktyt
polje
ponor
stalagmit
mogot
żłobek krasowy
jaskinia
lejek krasowy
wywierzysko
draperia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:05:17+01:00
Żłobki krasowe - rynienkowate bruzdy na powierzchni krasowiejącej skał , wytworzone przez rozpuszczenie skały w spływającej po powierzchni wodzie opadowej .
lejek krasowy - wklęsła forma o zarysie kolistym lub owalnym , powstała na wskutek rozpuszczenia skał krasowiejących w miejscu gdzie wody opadowe giną w szczelinie skalnej , lub też na wskutek zapadnięcia się stropu niewielkiej podziemnej komory krasowej .
polje - rozległa kotlina krasowa powstała przez niemal całkowite zniszczenie skał krasowiejących aż do poziomu wody gruntowej . Nierzadko na równinnym dnie polja tworzą się okresowe lub stałe jeziora .
mogot - ostaniec wznoszący się ponad powierzchnię krasowego zrównania .
jaskinia - podziemna komora powstała przez rozsunięcie się skał lub w krzepnącej lawie wskutek nagromadzenia się w niej gazów lub wycieknięcia jeszcze płynnej lawy spod zakrzepłej już skorupy lawowej .
stalagmit - naciek tworzący się na dnie jaskini , w postaci guza , słupa , lichtarza , kropielnicy itp .
wywierzysko - źródło , którym wypływa na powierzchnię podziemny ciek krasowy , niejednokrotnie wprost duża rzeka .
ponor - krasowy lej , w którym ginie bieżąca woda powierzchniowa i płynie dalej jako rzeka podziemna .
draperia - pofałdowana ozdobnie tkanina , używana do wystroju wnętrz .
stalaktyt - naciek krasowy w kształcie sopla , zwisającego ze stropu jaskini.

294 3 294