1. Zapisz zadanie w postaci równania.
a) Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
b) LIczba x jest o 5 większa od liczby 9.
c) Podwojona liczba x jest o 5 większa od trzy czwartej liczby x.
d) Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jednej drugiej.
e) Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podowojonej liczbie x.
f) Różnica liczby x i jej kawdratu wynosi jedna czwarta.

3

Odpowiedzi

2010-03-01T14:29:31+01:00
A) Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
x - 3 = 17
b) Liczba x jest o 5 większa od liczby 9.
x - 5 = 9
c) Podwojona liczba x jest o 5 większa od trzy czwartej liczby x.
2x - 5 = 3/4x
d) Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jednej drugiej.
1/2x - 1 = 1/2
e) Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x.
(x + 5) do kwadratu = 2x
f) Różnica liczby x i jej kwadratu wynosi jedna czwarta.
x - x do kwadratu = 1/4
3 4 3
2010-03-01T14:30:15+01:00
A) Liczba 17 jest o 3 mniejsza od x.
17+3=x

b) LIczba x jest o 5 większa od liczby 9.
x-5=9

c) Podwojona liczba x jest o 5 większa od trzy czwartej liczby x.
2x-5= ¾x

d) Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jednej drugiej.
½x - 1 = ½

e) Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podowojonej liczbie x.
(x+5)² = 2x

f) Różnica liczby x i jej kawdratu wynosi jedna czwarta.
x-x² = ¼
2 5 2
2010-03-01T14:32:41+01:00
A)17=x+3
b)9=x-5
c)2x-5=¾x
d)½x-5=½
e)x²+5²=2x
f)x-x²=¼
3 2 3