Odpowiedz na pytania
C)KONIECZNA DO POKONANIA BY OSIĄGNĄĆ CEL
D)MIEJSCE ŚMIERCI JEZUSA
F)GÓRA ZNANA Z NOWEGO TESTAMENTU
G)UKAZAŁ SIĘ JEZUSOWI RAZEM Z MOJŻESZEM
H)ODKUPIENIE
I)UCHRONIŁO JEZUSA NA CZES JEGO MĘKI I ŚMIERCI
J)GÓRA ZNANA ZE STAREGO TESTAMENTU

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:11:13+01:00
C)WYTRWAŁOŚĆ
D)GOLGOTA
F) TABOR
G) ELIASZ
H)ZBAWIENIE
I)
J)SYNAJ, HOREB
23 3 23