Odpowiedzi

2010-03-01T14:41:29+01:00
2010-03-01T14:41:33+01:00
Ma okrąg o równaniu x2 + (y − 3)2 = 6 z prostą o równaniu ...... Zmniejszamy długość boku a o 10% oraz zwiększamy długość boku b ... Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD. Przekątne tego trapezu ..... (C) pole ściany bocznej graniastosłupa jest dwa razy większe od pola ściany sześcianu. ...