Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej oraz zaznacz ; utleniacz, reduktor, utlenianiei redukcje .

1. tlenek żelaza(III)+tlenek węgla(II) ---> ..........+tlenek węgla (IV)
2. tlenek srebra(I)+...........---->tlenek wodoru+srebro .
3. tlenek żelaza (II)+wodór---->..........+............
4. tlenek mananu(IV)+.......---> ............. + tlenek węgla (IV)

pilne ... :)

2

Odpowiedzi

2010-03-01T14:48:26+01:00
1.. tlenek żelaza(III)+tlenek węgla(II)= żelazo+tlenek wegla
2tlenek srebra(I)+tlenek wodoru=tlenek wodoru +srebro
3. tlenek żelaza (II)+wodór=tlenek wodoru+żelazo
4. tlenek mananu(IV)+wegiel=mananu+tlenek wegla
2010-03-01T14:52:13+01:00
A ) tlenek żelaza (III) + tlenek węgla (II) ---> żelazo + tlenek węgla(IV)
utleniacz : tlenek żelaza (strzałka od : ŻELAZA)
reduktor: tlenek węgla (II)
redukcja : tlenek żelaza (III) i żelazo
utlenienie : tlenek węgla (II) i tlenek węgla (IV)
b) tlenek srebra (I) + wodór ---> tlenek wodoru + srebro
utleniacz : tlenek srebra (strzałka od SREBRA)
reduktor : wodór
utlenienie : tlenek wodoru i wodór
redukcja :wodór i tl. wodoru
c) tlenek żelaza (II) +wodór ---> żelazo + tlenek wodoru
utleniacz : tlenek żelaza (strzałka od ŻELAZA)
reduktor: wodór
redukcja : tlenek żelaza i żelazo
utlenienie : wodór i tlenek wodoru
d) tlenek manganu (IV) + węgiel ---> mangan + tlenek węgla (IV)
utleniacz : tlenek manganu (strzałka od MANGAN)
reduktor :węgiel
redukcja : tlenek manganu i mangan
utlenienie : węgiel i tlenek węgla (IV)78 4 78