Proszą o pomoc trochę nie kapuję .1. Dane są zbiory A={I×+2I<3},B={×:5-2×≥4}.W postaci przedziałów liczbowych zbiory A,B,A (iloczyn zbiorów)B,B/A(różnicę zbiorów).
2.Dane są zbiory A=(-∞,6-7m)i B=(-3m+4,+∞).Dla jakich wartości parametru m,zbiór A (iloczyn zbioru)B jest zbiorem pustym.

2

Odpowiedzi

2010-03-01T14:54:28+01:00
Proszą o pomoc trochę nie kapuję .

1. Dane są zbiory A={I×+2I<3},B={×:5-2×≥4}.W postaci przedziałów liczbowych zbiory A,B,A (iloczyn zbiorów)B,B/A(różnicę zbiorów).

x∈(-5;1/2) = iloczyn
x∈(1/2;1) = roznica

2.Dane są zbiory A=(-∞,6-7m)i B=(-3m+4,+∞).Dla jakich wartości parametru m,zbiór A (iloczyn zbioru)B jest zbiorem pustym.

6-7m>0
-7m>-6
m<6/7

-3m+4<0
-3m<4
m>3/4

dla m∈(3/4 ; 6/7)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T14:56:27+01:00
Proszą o pomoc trochę nie kapuję .
1. Dane są zbiory A={I×+2I<3},B={×:5-2×≥4}.W postaci przedziałów liczbowych zbiory A,B,A (iloczyn zbiorów)B,B/A(różnicę zbiorów).

A={I×+2I<3}
I×+2I<3
-3<×+2<3
-5<×<1
A=(-5;1)

B={×:5-2×≥4}
5-2×≥4
-2×≥4-5
-2×≥-1
x≤1/2
B=(-∞;1/2>

AnB=(-5 ; 1/2>
B\A=(-∞ ; -5>

2.Dane są zbiory A=(-∞,6-7m)i B=(-3m+4,+∞).Dla jakich wartości parametru m,zbiór A (iloczyn zbioru)B jest zbiorem pustym.

6-7m≤-3m+4
-7m+3m≤4-6
-4m≤-2
m≥1/2
dla m∈< 1/2,+∞) AnB=Ф