PROSYE NA JUTRO MI POTRYEBNEł
1. OPISz WAđCIWOSCI I SKAD CHEMICZNY CEMENTU
2. JAK ODROZNIC SKALY WAPIENNE OD GIPSOWYCH
3. PODAJ NAZWY SOLI UWODNIONYCH I OBLICZ ZAWARTOSC % WODY
PIECIOWODNY SIARCZAN 6 MIEDZI 2
2WODNY CHLOREK MIEDZI 2
6WODNY CHLOREK WAPNIA
6WODNY CHLOREK ZELAZA
18WODNY SIARCZAN 6 GLINU 3

1

Odpowiedzi

2009-10-19T17:59:37+02:00
1. Cement
a) skład chemiczny: to złożone mieszaniny (roztwory stałe, kryształy mieszane) krzemianów, tlenków prostych, podwójnych i potrójnych oraz innych związków, głównie wapnia, glinu, krzemu i żelaza.

2. JAK ODROZNIC SKALY WAPIENNE OD GIPSOWYCH
Skały wapienne można wykryć za pomocą HCl: 2HCl + CaCO₃ →CaCl + CO₂ + H₂O lub za pomocą wody wapiennej: CO2 + Ca(OH)₂ → CaCO₃ + H₂O (woda mętnieje)

3. PODAJ NAZWY SOLI UWODNIONYCH I OBLICZ ZAWARTOSC % WODY
Pięciowodny siarczan (VI) miedzi (II) - CuSO₄ x 5H₂O
m=63,5+32+4*16 + 5*18=159,5+90=249,5
%H₂O=90*100% ÷ 249,5=36%

2 WODNY CHLOREK MIEDZI (II) = CuCl₂ × 2H₂O
M=63,5+2*35,5+2*18=6=133,5+36=169,5
%H₂O= 36*100% ÷ 169,5=21,2%

6WODNY CHLOREK WAPNIA CaCl× 6H₂O
m=40+35,5+6*18=75,5+108=183,5
%H₂O=108*100% ÷ 183,5=58,9%

6WODNY CHLOREK ZELAZA= Żelaza ile?

18WODNY SIARCZAN 6 GLINU 3 Al₂(SO₄)₃×18H₂O
m=2*27+3*32+12*16+18*18=342+324=666
%H₂O=324*100% ÷ 666=48,6%