Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T14:56:03+01:00
Proszę opisać swój typowy dzień w Pana/Pani ostatniej pracy.
Do kogo Pan/Pani raportował(a) i kto raportował do Pana/Pani ?
Proszę opisać najbardziej znaczący projekt nad którym pracował(a) Pan/Pani dotychczas ?
Jakie były Pana/Pani główne obowiązki ?
Praca na jakim stanowisku interesuje Pana/Panią najbardziej ?
W jaki sposób znalazł(a) Pan/Pani poprzednią pracę i dlaczego Pan/Pani z niej odszedł (odeszła, chce odejść) ?
Jaką pracę (na jakim stanowisku) lubi Pan/Pani najbardziej ? Ostatnią ? Dlaczego ?
W czym uczynił(a) Pan/Pani największy postęp w ostatnim czasie (w ostatniej pracy) ?
Czy uważa Pan/Pani, że był(a) wystarczająco wynagradzany(a) w swojej pracy ? Dlaczego (dlaczego nie) ?
Czy może Pan/Pani zmienić miejsce zamieszkania, czy ma Pan/Pani jakieś preferencje jeżeli chodzi o lokalizację miejsca pracy ?
Jaką unikalną cechę może Pan/Pani zaoferować ?
Jak widzi się Pan/Pani za pięć lat ? Co zamierza Pan/Pani w tym czasie osiągnąć ?

Pytania ogólne

Co Pan/Pani wie o naszej firmie ?
Jakie inne firmy brał(a) Pan/Pani pod uwagę ?
Jak długo szuka Pan/Pani pracy ?
W jaki sposób dowiedział(a) się Pan/Pani o proponowanym stanowisku ?