Siemka proszę o rozwiązanie 3 zadań.

Zad 1.
Rozwiąż równanie
a)2(5a-3)-a-4(3a-2)=0
b)2b-(1-b)=11-b
c)2,5(x-2)=x+4

Zad 2.
Rożwiąż nieróność 5(2-3x)<3(2-x). Podaj najmnieszą liczbę naturalną spęłniającą tę nierówność.

Zad 3.
Rozwiąż nierówność 0,5(1-x)>0,3(8-x). Podaj największą liczbę całkowitą spęłniającą tęnierówność

WIELKIE DZIĘKI

1

Odpowiedzi

2010-03-01T15:03:52+01:00
Zad 1.
a)2(5a-3)-a-4(3a-2)=0
10a-6-a-12a+8 = 0
-3a-2 =0
-3a = 2/ :(-3)
a = -⅔

b)2b-(1-b)=11-b
2b-1+b = 11-b
2b+b+b = 11+1
4b=12 / : 4
b = 3

c)2,5(x-2)=x+4
2,5x-5=x+4
2,5x-x = 4+5
1,5x = 9 / : 1,5
x = 6


Zad 2.
5(2-3x)<3(2-x)
10-15x<6-3x
-15x+3x < 6-10
-12x < -4 / : (-12)
x > ⅓ rozwiązaniem jest zbiór (⅓ ; +∞)
najmniejsza liczba naturalna spełniająca tą nierówność to liczba 1

Zad 3.
0,5(1-x)>0,3(8-x)
0,5-0,5x > 2,4-0,3x
-0,5x+0,3x > 2,4-0,5
-0,2x > 1,9 / : (-0,2)
x < -9,2 rozwiązaniem jest zbiór (-∞ ; -9,2)
największą liczbą całkowitą spełniającą tę nierówność jest liczba -9