1.Ułóż i zapisz równania zgodnie z podpisami.
a) liczba 37 jest o 12 większa od a.
b) liczba 21 jest o 13 mniejsza od k.
c)liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby x.
d)150% liczby x jest liczbą o 26 większa od x.
e)liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b.
f) liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n.
g) liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x.
h)20% sumy liczb x i 5 stanowi 30% liczby x.
i) liczba 14 jest 5 razy większa od c.
j)liczba m jest o 10 większa od 0,7 m.
k) liczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczb x i 3.
l) liczba o 10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb x i 3.

2

Odpowiedzi

2010-03-01T14:56:58+01:00
A) liczba 37 jest o 12 większa od a.
37 = a+12

b) liczba 21 jest o 13 mniejsza od k.
21= k-13

c)liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby x.
x+6= 10+1/2x

d)150% liczby x jest liczbą o 26 większa od x.
1,5x= 26+x

e)liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b.
48= b/3

f) liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n.
n= 2n-6

g) liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x.
x/3=x-8

h)20% sumy liczb x i 5 stanowi 30% liczby x.
0,2(x+5)= 0,3x

i) liczba 14 jest 5 razy większa od c.
14= 5c

j)liczba m jest o 10 większa od 0,7 m.
m= 10+0,7m

k) liczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczb x i 3.
x-5= (x+3):3

l) liczba o 10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb x i 3.
x- 0,1x= 3x-2
0,9x=3x-2
144 4 144
2010-03-01T15:02:55+01:00
A) 37=a+12
b) 21=k-13
c) 6x=10* 1/2x
d) 150%x=x+26
e) 48=b/3
f) n=2n-6
g)x/3=x-8
h)20%(x+5)=30%x
i)14=5c
j)m=10*0,7m
k) x-5=(x+3)/3
l)x- 10%x=(x*3)-2
42 3 42