Odpowiedzi

2010-03-01T15:03:53+01:00
Tlenek metalu + woda = wodorotlenek (zasada)

np.:
Na2O + H20 = 2NaOH
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:08:47+01:00
Wodorotlenki ( zasady)
Wodorotlenki są związkami pierwiastków (zwykle metali) i grupy wodorotlenowej.
Wzór ogólny zasad: Mn(OH)n [ M – metal, OH – grupa wodorotlenowa lub hydroksylowa, n – ilość grup i wart. metalu]
Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie tworzą zasady, np.:
NaOH – zasada sodowa (wodorotlenek sodu)
Otrzymywanie:
metal + woda = wodorotlenek + wodór gaz 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2^
LUB
tlenek metalu + woda = zasada Na2O + H2O = 2NaOH

KOH – zasada potasowa (wodorotlenek potasu)
Otrzymywanie:
2K + 2H2O = 2KOH + H2^
LUB
K2O + H2O = 2KOH

Ca(OH)2 – zasada wapniowa (wodorotlenek wapnia), Ba(OH)2 – zasada barowa (wodorotlenek baru),
Al(OH)3 – zasada glinowa (wodorotlenek glinu)
3 2 3