Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T16:05:16+01:00
Mojżesz bez wątpienia jest prototypem Pana Jezusa. Możemy to stwierdzić po dokonaniu porównania tych dwóch postaci. Obaj zaraz po urodzeniu o mało co nie stracili swego życia. Zarówno Mojżesz jak też Jezus pochodzili z ziemi egipskiej. Obaj rozpoczęli swoją działalność po przejściu przez wodę – Mojżesz przeszedł przez Morze Czerwone natomiast Jezus przez rzekę Jordan. Czas na pustyni również spędzili obydwaj - Mojżesz 40 lat a Jezus 40 dni. Po tym czasie przebywania, postu i modlitwy na miejscu osobnym obydwaj udali się na górę po to by przekazać ludziom prawo. Mojżesz przekazał prawo Mojżeszowe i dziesięć Bożych przykazań wyrytych na kamiennych tablicach, natomiast Jezus przekazał nam wszystkim prawo miłości – dwa przykazania w których streszczają się starotestamentalne nakazy prawa i proroków. Jesus daje także osiem błogosławieństw, modlitwę Ojcze Nasz. Dokonuje się to na tzw. Górze Błogosławieństw podczas Jezusowego Kazania.

Co jest dla nas najistotniejsze? Mojżesz wyprowadził Naród Wybrany z niewoli faraona do ziemi obiecanej, szedł 40 lat przez pustynię. Podczas gdy On i lud zaczęli cierpieć głód Bóg zesłał pokarm – mannę na tę trudną drogę. Wędrówka Mojżesza zakończyła się na górze z której to wskazuje ludowi ziemię obiecaną sam jednak nie idąc dalej (umarł tam). Podobnie Jezus prowadzi swój lud z niewoli zła – grzechu (czyli naszego faraona) do królestwa niebieskiego – nieba (czyli ziemi obiecanej przez Boga). Na pustyni podczas tej pielgrzymki przebywa też 40 dni (chodzi o 40 dni postu Jezusa na pustyni). Również podczas też wędrówki cierpimy głód (duchowy) i otrzymujemy pokarm od Boga: Komunię Świętą; prawdziwy chleb z nieba (o czym zaświadcza sam Jezus). Wędrówka Jezusa aby pokazać nam miejsce przeznaczenia – niebo, również kończy się na Górze (na Górze Kalwarii) gdzie także i Jezus umiera (na drzewie krzyża). W przypadku Mojżesza historia wyjścia z niewoli miała sens fizyczny (faraon – pustynia – 40 lat – manna – ziemia obiecana). W przypadku Jezusa natomiast historia wyjścia nabiera charakteru duchowego (grzech – miejsce osobne, miejsce nawrócenia – 40 dni – niebo). Tak więc Jezus nadaje historii zbawienia sens duchowy. Jezus jest – jak to się często okresla w egzegezie biblijnej – Nowym Mojżeszem.

Tak też Jezus jest doskonałym wypełnieniem tego prototypu jakim jest Mojżesz.


Nie jest to łatwe - starałem się wyjaśnić jak najprościej.
Pozdrawiam i powodzenia.
6 3 6