Odpowiedzi

2010-03-01T15:03:49+01:00
V - prędkość
s - droga
t - czas
V = s/t
t₁ = 2 min
t₂ = 6 min
V₁ = s / t₁ (prędkość schodów)
V₂ = s / t₂ (prędkość pasażera)
V₃ = V₁ + V₂ ( prędkość schodów i pasażera)
V₃ = s / t₃

s / t₃ = s / t₁ + s / t₂
s / t₃ = st₂/ t₁t₂ + st₁ / t₁t₂
s / t₃ = st₂ + st₁ / t₁t₂
s / t₃ = s(t₂ + t₁) / t₁t₂ /:s
1 / t₃ = (t₂ + t₁) / t₁t₂
t₃ = t₁t₂ / t₂ + t₁
t₃ = 2*6 / 2 + 6
t₃ = 12 / 8 = 1,5 min

Odp. Pasażer będzie wchodził po czynnych schodach ruchomych 1,5 min
1 5 1
2010-03-01T15:14:51+01:00
V-prędkość
t-czas
s-droga
V=s/t
t1=2 min
t2=6 min
V1=s/t1 (prędkość schodów)
V2=s/t2 (prędkość pasażera)
V3=V1+V2 ( prędkość schodów i pasażera)
V3=s/t3

s/t3=s / t₁ + s / t₂
s/t3=st₂/t1t2+st1/t1t2
s/t3=st2+st1/t1t2
s/t3=s(t2+t1)/t1t2 /:s
1/t3=(t2+t1)/t1t2
t₃=t1t2/t2+t1
t2=2*6/2+6
t3=12/8=1,5 min

Odp. Po czynnych schodach ruchomych pasażer będzie wchodził 1,5 min.

Mam nadzieje że pomogłem. Pozdrawiam
2 4 2