Odpowiedzi

2010-03-01T15:16:32+01:00
Dane:
a = 24cm
b = 6cm
c = 15cm
d = 15cm

Wzór na pole
P= ¼ * (a+b) / (a-b) *[√(a-b+c+d) * √(a-b-c+d) * √(a-b+c-d) * √(-a+b+c+d)

P= ¼ * (24cm+6cm) / (24cm-6cm) *[√(24cm-6cm+15cm+15cm) * √(24cm-6cm-15cm+15cm) * √(24cm-6cm+15cm-15cm) * √(-24cm+6cm+15cm+15cm)

P= ¼ * (30cm) / (18cm) *[√48cm * √18cm * √18cm * √12cm]

P= ¼* ⁵/₃cm (√48cm *18cm *18cm *12cm)
P= ⁵/₁₂ cm * √186624cm
P= ⁵/₁₂ cm *432cm
P = 180cm²
2010-03-01T15:33:48+01:00
P = ½ ( a + b ) × h
a = 6
b = 24
h = ?
9² + h² = 15²
81 + h² = 225 / - 81
h²= 144 / √
h = 12
P = ½ (6 + 24) × 12
P = ½ 30 × 12
P = 15 × 12 = 180 cm ²
Nie zaponij o cm