Zad.1
Prostopadłościan ma wymiary 20cm x 12dm x 0,5m. Wyraź objętość tego prostopadłościanu w centymetrach sześciennych oraz w metrach sześciennych.

Zad.2
Płyta kartonowo-gipsowa o wymiarach 1,2m x 2m ma grubość 15,5mm. Jaką objętość ma ta płyta?

Zad.3
Wyraź:
a) w litrach: 9dm3, 3000ml, 4500ml, 250ml, 34ml
b) w mililitrach: 8 l; 9,5 l; 4dm3; 7,2dm3; 81cm3; 527cm3
c)w decymetrach sześciennych: 15l; 3,7l; 8000cm3; 6000ml

1

Odpowiedzi

2010-03-01T15:34:42+01:00
Zad 1
a =20cm
b =12dm = 120cm
c = 0,5m = 50cm

V = abc
V = 20 × 120 × 50 = 120000cm³ = 0,0012m³