Dopasuj różne zagadnienia dotyczące oczu
a-źrenica
b-siatkówka
c-soczewka
1-znajduje się tuż za źrenicą
2-otwór w tęczówce
3.jedna z trzech błon otaczających gałkę oczną
I- tu powstaje obraz oglądanego obiektu i stąd nerwami jest przekazywany do mózgu
II-odpowiada za ilość światła wpuszczanego do wnętrza oka
III- załamuje promienie świetlne wnikające do oka, dzięki czemu powstaje obraz oglądanego obiektu

1

Odpowiedzi

2010-03-01T15:18:09+01:00