Przetłumacz na Angielski


W 1829r oku w Paryżu , Louis Braille wynalazł pismo, alfabet braille'a.
Braille to pismo punktowe , w którym znaki tworzące odpowiadają literom alfabetu , umożliwiające zapisanie i odczytywanie tekstów osobom niewidomym.
Aby odczytać Braille'a należy delikatnie przesuwać palce po papierze z wytłoczonym kodem.Louis Braille stracił wzrok w wieku trzech lat z powodu uszkodzenia oka.Zapewne jego kalectwo , było motywacją do wymyślenia takiego pisma , aby umożliwić niewidomym czytania i zapisywania różnych informacji.

2

Odpowiedzi

2010-03-01T15:35:55+01:00
In 1829r eye in Paris , Louis Braille invented writing, alphabet braille'a.
Braille this punctual writing , in which creator signs answer the letters of alphabet , enabling recording and reading texts blind persons.
You gently to to read Braille'a should to shove after paper fingers with pressed code.Louis Braille lost in age sight three years with reason of damage of eye.Surely his disability , it was justification to thinking up such writing , to to make possible blind reading and recording different information.
2010-03-01T15:36:58+01:00
In 1829 r for eye in Paris, Louis Braille invented the magazine, alphabet braille'a. Braille is writing enabling the spot writing, in which creating signs are answering letters of the alphabet, and reading texts out for persons for blinds. In order to read Braille one should gently move fingers after paper with pressed kodem.Louis Braille lost the eyesight in the century of three years because of oka. Damaging him disability, was motivation for inventing such a writing in order to enable blinds of reading and writing the different information.