Odpowiedzi

2010-03-01T15:12:24+01:00
To ma być rozprawka??jak tak to proszę bardzo:
Stanisław August Poniatowski urodził się 17 stycznia 1732 w Wołczynie, a zmarł 12 lutego 1798 w Sankt Petersburgu. Był ostatnim władcą Rzeczypospolitej Obojga Narodów, królem Polski i wielkim księciem litewskim w latach 1764-1795.
Czy Stanisław August Poniatowski był dobrym królem czy złym? To trudne pytanie , ale myślę, że był on dobrym władcą i postaram się to udowodnić.
Zacznę od sprawy wyboru króla na wolnej elekcji. Gdy w 1763 roku, zmarł August II w zaczęto przygotowania do wyboru nowego władcy. Wśród kandydatów do tronu byli syn Augusta oraz Stanisław Antoni Poniatowski. Mimo że nie był on synem króla miał większe szanse na wygranie, a po zwycięstwie zmienił imię na August.
Pierwsze argumenty przemawiające za tym, że Poniatowski był dobrym królem, pojawiły się już w czasie, kiedy to caryca Katarzyna II wprowadziła wojska rosyjskie na terytorium Rzeczpospolitej w 1767r. Powstały wtedy dwie konfederacje w Toruniu i w Słucku. Konfederacje te chciały przyznać prawa katolików także dla protestantów i prawosławnych. Część szlachty zorganizowała konfederację barską, która w 1768 roku rozpoczęła wojnę przeciw Rosji, w obronie wiary katolickiej. Po czterech latach konfederacja upadła i nastąpił I rozbiór Rzeczypospolitej. Wtedy król August opracował projekt sojuszu polsko-rosyjskiego na Sejmie Wielkim. Kiedy 19 stycznia 1789 roku Sejm zniósł Radę Nieustającą, Poniatowski stracił wpływ na władzę wykonawczą w Rzeczpospolitej. Mimo to król próbował ratować resztki wpływów proponując Rosji i Austrii zawarcie przymierza wojskowego.
Uważam jednak, że największym sukcesem dążeń reformatorskich władcy było uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791r. podczas Sejmu Czteroletniego. Był to pierwszy taki akt prawny w Europie, a drugi na całym świecie (pierwszą konstytucję, obowiązującą do dziś, uchwalono w Stanach Zjednoczonych). Jest to jedno z największych wydarzeń w historii naszego kraju.
Pragnę też zwrócić uwagę na fakt, iż za panowania króla Poniatowskiego powstały nowe manufaktury, produkowano towary luksusowe, takie jak porcelana, karty do gry, szkło i odzież. Pańszczyzna została zastąpiona czynszem. Zostały wybudowane nowe drogi oraz kanały łączące Niemen z Dnieprem i Buk z Prypecią. Powstały domy handlowe i banki. Zaczęto publikować poezje, czasopisma. W stolicy został założony zespół teatralny. W architekturze zaczął panować umiar i prostota.
Warto też zauważyć, że król, pragnąc wzmocnić system obronny państwa, założył 15 marca 1765r. Szkołę Rycerską, która miała być uczelnią wojskową . Była ona przeznaczona głównie dla ubogiej młodzieży szlacheckiej. Utrzymywana była przez skarb państwa i miała za zadanie przygotować młodzież do służby wojskowej i do urzędów cywilnych, wychowując ją w duchu miłości i poświęcenia dla kraju. W trakcie epoki stanisławowskiej rozwinął się także teatr – był wtedy dostępny dla szerszej publiczności, z polskimi aktorami i polskim repertuarem – jednym słowem był to teatr narodowy. Istniały już teatry szkolne i wielkopańskie, ale żaden z nich jednak nie był ogólnodostępny. W szkołach zaczęto wystawiać sztuki, głównie francuskie, takich dramaturgów jak Molier czy też Corneille.
Ostatnim argumentem jest to, iż w sprawach politycznych Stanisław August Poniatowski wprowadził szereg reform, które miały na celu wzmocnić Rzeczpospolitą. W pierwszych latach swego panowania przeprowadził reformę w armii, zastępując kawalerię piechotą i innymi rodzajami broni. W 1765 roku otwarto mennicę, ujednolicono system miar i wag oraz przeprowadzono rewaloryzacje kursu monet, co kładło kres wieloletniemu kryzysowi pieniężnemu. Prace nad dozbrojeniem i unowocześnieniem wojska oraz założenie w Warszawie ludwisarni zapowiadały dalsze reformy militarne. Przeprowadzona po stuletniej przerwie lustracja pozwalała dawać nadzieję na powiększenie dochodów skarbu.
Z całą pewnością mogę stwierdzić, że Stanisław August Poniatowski był dobrym władcą. Przeprowadził on wiele reform. Za jego panowania nastąpiło ożywienie gospodarcze i kulturalne. Mam nadzieję, że powyższymi argumentami udowodniłam, że król zasługuje na miano dobrego króla.
5 3 5
2010-03-01T15:20:57+01:00
Okres rządów Napoleona:XIX wiek
Zmiany:
-przeprowadzenie zmian granic
-Włochy zostały ponownie podzielone na mniejsze państewka
-Belgia została przyłączona do Holandii
-w Niemczech powstał związek Niemiecki
-Francja utraciła wszystkie ziemie zdobyte do 1792 roku -przyłączenie Finlandii do Rosji
2 5 2