Odpowiedzi

2010-03-01T15:24:14+01:00
CH4= C= 12u
H= 4u 16u - 100%
12u - x
x= 1200/16= 75% czyli wegiel to 75% a wodór 25%
2010-03-01T15:24:35+01:00
Metan - CH₄
C-12u
H-1u
C% (stężenie procetowe węgla) - 12/12+4*1 *100%=75%
H% (stężenie procentowe wodoru) - 4*16 *100% = 25% lub 100%-75=25%