Bardzo prosze o pomoc.
1.Na czym polega różnica między wentylacją płuc a wymianą gazową?

2.Uzupełnij Tabelę dotyczącą ATP.
-Miejsce powstawania:
-Typ wiązań:
-Trwałość wiązań:
3.Uzupełnij tekst:
W mitochondriach zachodzi proces oddychania............. .
Energia, powstała podczas utleniania.............. , jest magazynowana w postaci.......... .
Cząsteczki te są.............. , dlate mogą być przechowywane w komórce przez........ czas.
Zmagazynowana w ten sposób energia może być.................. w inne formy energii.
4.Krzyrzówka
*Organizmy jednokomurkowe wywołujące m.oi. zapalenie płuc.
*Częsta choroba u górników
*Jeden z objawów grypy
*Choroba bakteryjna objawiająca się bólem gardłą i powiększonymi migdałami
*Wywołują m.in. zapalenie dróg oddechowych
*Jedna z reakcj obronnych organizmu
*Choroba, w której oskrzela ulegają skurczeniu, objawiające się kaszlem.

Bardzo prosze o pomoc i dobre rozwiązanie tych ćwiczeń z biologii.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T09:53:12+01:00
1. Wentylacja płuc to wymiana powietrza znajdującego się w płucach. Tlen, który znajduje się w naszych płucach, stopniowo przenika z powietrza do krwi. Dlatego organizm musi stale usuwać z płuc powietrze pozbawione tego pierwiastka, a pobierać nowe. Dzięki wentylacji płuc możliwa jest wymiana gazowa - proces dostarczania do organizmu tlenu i usuwania stamtąd dwutlenku węgla.

2. Miejsce powstawania: Mitochondrium
-Typ wiązań: wysokoenergetyczne
-Trwałość wiązań: nietrwałe

3. W mitochondriach zachodzi proces oddychania wewnątrzkomórkowego.
Energia, powstała podczas utleniania wewnątrzkomórkowego, jest magazynowana w postaci ATP .
Cząsteczki te są nietrwałe, dlatego mogą być przechowywane w komórce przez krótki czas.

Zmagazynowana w ten sposób energia może być przekształcona w inne formy energii.

4. Krzyżówka
1. Bakterie
2. pylica
3. dreszcze
4. wirusy
5. angina
6. kichanie
7. astma
Hasło: alergia.
1 5 1