Wyraź w skali Kelvina następujące temperatury:
a) 36,6 stopni C
b) 100 stopni C
c) 0 stopni C
d) -20 stopni C
e) -156 stopni C

zad 2

Wyraź w skali Celsjusza temperatury podane w skali bezwzględnej:
a) 10 k
b) 273 k
c) 383 k
d) 253 k
e) 213 k

Proszę o rozwiązanie tego zadania :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:29:30+01:00
T=(t+273,15) K

a)T=36,6 C + 273,15 = 309,75 K
b)T=100 C +273,15 = 373,15 K
c)T=O C + 273,25 = 273,15 K
d)T= -20 C + 273,15 =253,15 K
e)T=-156 C +273,15 =117,15 K


10 K = -263⁰ C
273 K = 0⁰ C
383 K = 110⁰ C
253 K = -20⁰ C
213 K = -60⁰ C⁰
2010-03-01T15:30:38+01:00
T K = 273 + t
a) 273+36,6 =309,6 K
b) 373 K
c) 273 K
d) 273 +(-20) = 253 K
e) 117 K

t=-273 +T
a) -263 C
b) 0 C
c) 10 C
d) -20 C
e) -60 C