1w ilu gramach azotu N2 jest tyle samo atomow co w 3,2g siarki?
2.w ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama ilosc sodu co w 20 g wodorotlenku sodu?
3. w ilu molach CO2 jest zawarte tyle samo tlenu co w 14 g CO?
4.w ilu gramach SO3 jest zawarte tyle samo siarki co w 2 molach SO2?
prosze o szybka odpowiedz.!!

2

Odpowiedzi

2010-03-03T12:22:56+01:00
1w ilu gramach azotu N2 jest tyle samo atomow co w 3,2g siarki?
32 g S - 6,02×10²³ at.
3,2 - x
x = 6,02×10²² at.

28 g N₂ - 12,04×10²³ at.
x - 6,02×10²² at.
x = 1,4 g N₂
2.w ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama ilosc sodu co w 20 g wodorotlenku sodu?
masa molowa Na₂O = 62 g/mol
masa molowa NaOH = 40 g/mol

40 g - 23 g
20 g - x
x = 11,5 g

46 g - 62 g
11,5 g - x
x = 15,5 g Na₂O
3. w ilu molach CO2 jest zawarte tyle samo tlenu co w 14 g CO?

Masa molowa CO = 28 g/mol
Masa molowa CO₂ = 44 g/mol

28 g - 16 g
14 g - x
x = 8 g

1 mol - 32 g
x - 8
x = 0,25 mola CO₂
4.w ilu gramach SO3 jest zawarte tyle samo siarki co w 2 molach SO2?

Masa molowa SO₂ = 64 g/mol
Masa molowa SO₃ = 80 g/mol

1 mol - 32
2 mole - x
x = 64 g

80 g - 32 g
x - 64 g
x = 160 g SO₃
1 5 1
2010-03-03T14:24:32+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mS=32u
32g S--------6,02*10²³ atomów
3,2g S--------- x atomów
x=3,2*6,02*10²³/32
x=0,602*10²³ atomów siarki

mN=14u
2*14g azotu-------2*6,02*10²³ atomów azotu
xg azotu------------0,602*10²³ atomów azotu
x=28*0,602*10²³/12,04*10²³
x=1,4g azotu

2.
mNaOH=23u+16u+1u=40u
40g NaOH--------23g sodu
20g NaOH--------xg sodu
x=20*23/40
x=11,5g sodu

mNa2O=2*23u+16u=62u
62g tlenku-------46g sodu
xg tlenku---------11,5g sodu
x=62*11,5/46
x=15,5g tlenku sodu

3.
mCO=12u+16u=28u
28g CO--------16g tlenu
14g CO--------xg tlenu
x=14*16/28
x=8g tlenu

mCO2=12u+2*16u=44u
1mol CO2--------32g tlenu
xmoli CO2-------8g tlenu
x=8/32
x=0,25mola CO2

4.
mSO2=32u+2*16u=64u
1mol SO2--------32g siarki
2 mole SO2-------xg siarki
x=2*32
x=64g siarki

mSO3=32u+3*16u=80u
80g SO3---------32g siarki
xg SO3-----------64g siarki
x=80*64/32
x=160 g SO3
1 5 1