1.Po odparowaniu do sucha 50g nasyconego w 60 stopni C,wodnego roztworu chlorku sodu otrzymano 13,6 g tej substancji.Oblicz rozpuszczalność chlorku sodu w wodzie w temp.60 stopni C.

2.Jaką ilość wody i ile saletry należy zmieszać,aby otrzymać 300 g 5-procentowego roztworu?

3.Jaką ilość wody należy rozcieńczyć 200 g roztwory 60-procentowego,aby otrzymać roztwór 10-procentowy. ?

4.W 180 cm3 wody rozpuszczono 20 g soli.Oblicz stężenie procentowe roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T10:51:17+01:00
1.
masa odparowanej wody = 50 - 13,6 g = 36,4 g, zatem:

36,4 g wody - 13,6 g substancji
100 g wody - x
x = 37,36 g - tyle wynosi rozpuszczalność soli w zadanej temperaturze

2.
300 g - 100 %
x - 5 %
x = 15 g - tyle potrzeba substancji

300 - 15 = 285 g - tyle potrzeba wody

3.
200 g - 100 %
x - 60 %
x = 120 g

120 g - 10 %
x - 100 %
x = 1200 g

1200 - 200 = 1000 g - tyle wody należy dolać do 200 g roztworu 60 %, aby otrzymać roztwór 10 %

4.
Cp = [20/(180+20)]*100% = 10 % - takie jest stężenie tego roztworu