Bardzo prosze o pomoc.
1.Na czym polega różnica między wentylacją płuc a wymianą gazową?

2.Uzupełnij Tabelę dotyczącą ATP.
-Miejsce powstawania:
-Typ wiązań:
-Trwałość wiązań:
3.Uzupełnij tekst:
W mitochondriach zachodzi proces oddychania............. .
Energia, powstała podczas utleniania.............. , jest magazynowana w postaci.......... .
Cząsteczki te są.............. , dlate mogą być przechowywane w komórce przez........ czas.
Zmagazynowana w ten sposób energia może być.................. w inne formy energii.
4.Krzyrzówka
*Organizmy jednokomurkowe wywołujące m.oi. zapalenie płuc.
*Częsta choroba u górników
*Jeden z objawów grypy
*Choroba bakteryjna objawiająca się bólem gardłą i powiększonymi migdałami
*Wywołują m.in. zapalenie dróg oddechowych
*Jedna z reakcj obronnych organizmu
*Choroba, w której oskrzela ulegają skurczeniu, objawiające się kaszlem.

Bardzo prosze o pomoc i dobre rozwiązanie tych ćwiczeń z biologii.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T15:31:49+01:00
1. Wymianę gazową w płucach warunkuje sprawne współdziałanie układów wentylacyjnego i krązeniowego,które razem tworzą powierzchnię oddechową płuc.Układ wentylacyjny płuc będacy układem zmiennego przepływu gazów,ma za zadanie usuwać dwutlenek węgla i dostarczać tlen do pęcherzyków płucnych a
wentylacja płuc to odruchowe usuwanie powietrza z płuc przez wydech i napełnianie ich przez wdech. Zmiany objętości płuc zapewniające wymianę gazów między przestrzenią pęcherzykową a otoczeniem.