1. w 3kg roztworu znajduje sie 6 dag cukru. jakie stezenie procentowe ma ten syrop?
2.trzy pracownice-anna,barbara i cecylia-podzielily wynagrodzone za prace w stosunku odpowiednio 9:7:4. jaki procent wynagrodzenia otrzymala kazda z pan?
3. po roku uzytkowania samochod stracil 13% swojej wartosci i zostal obecnie wyceniony na 43 500 zł. ile wart byl samochód rok wczesniej? zapisz obliczenia.
4.w pewnym gimnazjum sa trzy klasy trzecie. w klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy. w klasie III b jest 7 chlopcow i stanowia 25% tej klasy, a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowia oni 48% tej klasy. jaki procent uczniow klas trzecich stanowia dziewczeta? zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T16:52:25+01:00
Zad. 1

w 3kg roztworu znajduje sie 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop

3 kg = 300 dag

⁶₃₀₀ x 100 % = 2 %

Odp.: Ma stężenie 2 %
__________________________________________
zad. 2
-
__________________________________________
zad. 3

13 procent * 43 500= 0,13*43500=5655

43500+5655=49155 zł
__________________________________________
zad. 4

W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie III a jest 16 chłopcow i stanowia oni 50% tej klasy, w klasie IIIb jest 7 chłopcow i stanowia oni 25% tej klasy ,a w klasie IIIc jest 12 chłopcow i stanowia oni 48% tej klasy. Jaki procent
uczniów klas trzecich stanowia dziewczeta? zapisz obliczenia...
Liczymy ile jest Chłopców a ile dziewczyn w każdej z klas :
IIIA
50% = 16, 100% = 32
chłopcy = 16 , dziewczyny = 16
IIIB
25% = 7
7÷25%×100% = 28 <-- cała klasa
Chłopcy = 7
Dziewczyny = klasa - chłopcy = 28 - 7 = 21
IIIC
12÷48%×100% = 25 <-- cała klasa
chłopcy = 12
dziewczyny = klasa - chłopcy = 25 - 12 = 13
Wszyscy uczniowie klas III = 32+28+25 = 85
Dziewczyny = 16+21+13 = 50
50 z 85 to x %
x = 50÷85×100% = 58,82% <--- Taki procent wszystkich uczniów klas III stanowią dziewczyny

paparazzi1995