65. Ustal wzór sumaryczny chlorku metalu, znajdującego się w 2. grupie układu okresowego, o masie cząsteczkowej 111u.
66. Ustal wzory sumaryczny i strukturalny tlenku pierwiastka czterowartościowego o masie 239u.
pilne potrzebne mi to na dzisiaj prosze pomóżcie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:39:56+01:00
65.
przebieg reakcji: Cl₂+X → XCl₂
m Cl = 35,5u
111u-2*35,5u=111u-71u=40u
jest to wapń
wzór: CaCl₂

66.
przebieg reakcji: O₂+X → XO₂
m O₂ = 16u*2=32u
239u-32u=207u
jest to ołów (Pb)
wzór: PbO₂

strukturalny: rysujesz po dwóch stronach: (po pierwszej) - Pb, po drugiej dwa razy O i Pb łączysz z każdym O dwoma kreskami :)
31 4 31