Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:33:56+01:00
Choroby XXI wieku,
ALKOHOLIZM – jedno z najbardziej rozpowszechnionych na świecie uzależnień, w których substancją uzależniającą jest alkohol etylowy (C2H5-OH). Motywem działania po niego jest działanie euforyzujące, rozluźniające, rozhamowujące. Na rozwój uzależnienia ma wpływ wiele indywidualnych i społecznych czynników: predyspozycje dziedziczne, sytuacja rodzinna i zawodowa, dostępność alkoholu, cechy osobowości.
Jakie czynniki wskazują na alkoholizm?
szukanie okazji do picia, ukrywanie alkoholu, lekceważenie krytyki i przestróg, dostępność alkoholu.
Skutki choroby alkoholowej.
uszkodzenie wątroby, trzustki, serca, mózgu, przewodu pokarmowego,
ryzyko szkodliwych skutków dla potomstwa, stopniowa degradacja osobowości, nieprzystosowanie społeczne.

NARKOMANIA – powszechnie stosowany termin na określenie grupy uzależnień spowodowanych używaniem pewnych grup środków odurzających (gł. morfiny, heroiny, opium, haszyszu, marihuany, kokainy, halucynogenów), działających na ośrodkowy układ nerwowy. Niekiedy nazwą tą określa się też różnego typu lekozależności. Działania organów państwowych zmierzające do zapobiegania narkomanii są finansowane ze specjalnie utworzonego Funduszu Zapobiegania Narkomanii. Leczenie osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem jest w zasadzie dobrowolne. Wszelkie świadczenia lecznicze dla tych osób oraz świadczenia rehabilitacyjne i readaptacyjne ze strony społecznej służby zdrowia są bezpłatne.
Środkiem zapobiegającym narkomanii jest przewidziana w ustawie karalność produkcji, przetwarzania i obrotu środkami odurzającymi, uprawy bez zezwolenia maku i konopi.

AIDS – nabyty zespół zaniku odporności, zespół chorobowy obejmujący infekcje i nowotwory, rozwijający się na skutek upośledzenia ilościowego i jakościowego komórek układu immunologicznego, zwłaszcza wspomagających limfocytów T oraz monocytów w wyniku infekcji tych komórek wirusem HIV. Chorobę wykryto na początku lat 80-tych XX w. w USA, na Haiti i w krajach Afryki Równikowej. Obecnie epidemia EIDS objęła kraje na wszystkich kontynentach.
Wirus HIV przenosi się droga kontaktów seksualnych (gł. homoseksualnych, a także heteroseksualnych), poprzez przetaczanie zakażonej krwi lub od zakażonej matki do płodu. Chorują homoseksualiści, narkomani wstrzykujący dożylnie niesterylnymi strzykawkami i igłami środki uzależniające, heteroseksualni partnerzy osób zakażonych, hemofilicy, biorcy transfuzji krwi, dzieci rodziców z grup ryzyka.
Objawy kliniczne EIDS rozwijają się po okresie utajenia (1 – 5 lat) i obejmują kolejno: powiększenie węzłów chłonnych i zespół związany z EIDS. Choroba charakteryzuje się ciężkimi i nawracającymi infekcjami (zakażenie pierwotniakowe i bakteryjne) mięsakiem Koposiego (stwierdzony u 1/3 osób chorych), chłoniakiem mózgu, nowotworami złośliwymi wargi o odbytu i uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Choroba prowadzi w ciągu kilkunastu miesięcy do wyniszczenia organizmu na skutek stanów gorączkowych, niedożywienia, uporczywych biegunek, a w końcu do śmierci.. Okres przeżycia do 3 lat.

NERWICA – grupa psychogennych zaburzeń psychicznych wywołanych prze przewlekły konflikt wewnętrzny, będący następstwem wcześniej doznanego urazu psychicznego lub innych czynników zakłócających prawidłowy rozwój psychiczny we wcześniejszych okresach życia (np. w dzieciństwie maltretowanie, wykorzystanie seksualne). Ten pierwotny konflikt, jeśli jest rozwiązany w sposób niedostatecznie trwały i skuteczny, może aktywizować się pod wpływem aktualnych urazów psychicznych (kłótnie, poniżanie, rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy), powoduje obniżenie odporności osobowości.
Różnorodne objawy nerwicowe uważa się za próbę przezwyciężenia podstawowego konfliktu w sposób dający częściową ulgę za cenę niosących cierpienie objawów. Np. nerwica lękowa, narządowa, natręctw, fobii, hipochondryczna … Z powodu nerwic cierpi wg różnych oszacowań 15 – 25 % populacji. Nerwice wymagające leczenia dotyczą 4 – 5 % populacji.
Sposoby leczenia to: psychoterapia zmierzająca do przebudowy istotnych właściwości osobowości chorych i psychoanaliza ucząca sposobów radzenia sobie z konfliktami.

RAK – nowotwór rozwijający się z tkanki nabłonkowej i wykazujący cechy nabłonka narządu, w którym się rozwija. Zmienione komórki namnażają się np. w płucach, żołądku, krtani, gruczole sutka, jajniku, gruczole krokowym. Następnie naciekają otaczające je tkanki i wędrują do miejsc odległych, dając tzw. przerzuty.
Leczenie jest skomplikowane, zależnie od rodzaju i umiejscowienia nowotworu oraz stopnia jego rozwoju: operacje klasyczne, elektrochirurgia, chirurgia laserowa, radioterapia, chemoterapia.

ZAWAŁ – ograniczona martwica tkanki spowodowana gwałtownym i długotrwałym niedokrwieniem wskutek zamknięcia, np. przez zator. Zawały mogą ulec zbliznowaceniu, rozmiękaniu lub zwapnieniu.
Narządami najczęściej dotkniętymi zawałem są: mięsień sercowy – zawał serca, płuca – zawał płuca, nerki, jelita. Np. zawał serca zdarza się na ogół po 40 roku życia, częściej u mężczyzn lub u kobiet, zwłaszcza u osób otyłych i z nadciśnieniem tętniczym. Typowym objawem jest silny ból za mostkiem, nie ustępujący po zażyciu nitrogliceryny.
1 5 1
2010-03-01T15:34:47+01:00
1. Nowotwory:
Do najlepiej poznanych, szkodliwych dla zdrowia, czynników chemicznych należy bez wątpienia dym papierosowy. Zostało naukowo potwierdzone, że powoduje on nie tylko nowotwory złośliwe płuc, ale także krtani, jamy ustnej, przełyku, pęcherza moczowego, nerki i trzustki. Prowadzone studia sugerują też związek palenia tytoniu z powstawaniem nowotworów złośliwych żołądka i szyjki macicy. Dym papierosowy poddano szczegółowym badaniom i wyodrębniono ponad 40 karcynogenów. Należą do nich nitrozoaminy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzopiren), pochodne fenolu, aminy aromatyczne i wiele, wiele innych. Warto przypomnieć, że równie szkodliwe jak samo palenie jest przebywanie w zadymionym środowisku. Tak więc palacze rujnują nie tylko swoje zdrowie, ale i wszystkich dookoła. Ryzyko zachorowania na nowotwór dla tych, którzy rzucili palenie, dopiero po kilkunastu latach obniża się na tyle, że może być porównywalne z ryzykiem dla niepalących. Szacuje się, że palenie tytoniu jest główną przyczyną około 20% wszystkich zgonów na świecie z powodu choroby nowotworowej.
Najczęszcze choroby nowotworowe:
Rodzaj nowotworu, Liczba zachorowań, Liczba zgonów
Rak płuc 19 738, 18 295
Rak jelita grubego i odbytnicy 9 295, 6 885
Rak piersi 8 416, 4 381
Rak macicy 6 761, 2 752
Rak nerki 3 380, 2 124
Rak trzustki 3 368, 3 528
Rak pęcherza 3 601, 2 120
Rak prostaty 2 990, 2 267
Rak jajnika 2 982, 1 880
Białaczka 1 949, 1889
Czerniak złośliwy 1 280, 719
Chłoniak nieziarniczy 852, 4
Stres - coraz częściej zauważanym przez lekarzy czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju choroby nowotworowej jest stresogenny styl życia (silne, negatywne przeżycia emocjonalne i długotrwałe stany podwyższonego napięcia nerwowego
1 5 1