Zadanie 1. Uzupełnij zdania, podając wartości pierwiastków chemicznych.
-Wodór w związkach chemicznych jest .............. .
-Tlen w tlenkach jest ................... .
-Chlor w chlorkach jest .................... .
-Siarka w siateczkach jest .................... .
-Brom w bromkach jest ................. .
Jod w jodkach jest ................. .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:42:47+01:00
-Wodór w związkach chemicznych jest +/- 1 stopniu utlenienia
-Tlen w tlenkach jest -2 stopniu utlenienia
-Chlor w chlorkach jest -1 stopniu utlenienia
-Siarka w siateczkach jest -2 stopniu utlenienia
-Brom w bromkach jest -1 stopniu utlenienia
Jod w jodkach jest -1 stopniu utlenienia
2010-03-01T15:46:24+01:00
-Wodór w związkach chemicznych jest jedno wartościowy
-Tlen w tlenkach jest dwu wartościowy
-Chlor w chlorkach jest jedno wartościowy
-Siarka w siateczkach jest dwu wartościowa
brom w bromkach jest jedno wartościowa
Jod w jodkach jest jedno wartościowy