1. Oblicz stopnie utlenienia pierwiastków w podanych cząsteczkach lub jonach :
a) Al(NO₃)₃, Ca₃(PO₄)₂ , HNO₃, MgS
b) HClO₄ , SiO₂, HBr, NaH
c) Zn²+ , CO³ ₂- , HSO₄- ,MnO₄-

2.Określ stopnie utlenienia manganu w jego związkach:
MnO , KMnO₄ , MnO₂ , K₂MnO₄ , MnCl ₂

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:55:54+01:00
A) Al (3+), O(2-) , N(5+)
Ca (2+), P (5+), O(2-)
H(1+), O(2-) , N(5+)
Mg(2+), S(2-)

b) H(1+), Cl (7+), O(2-)
Si ( 4+), O(2-)
H(1+), Br (1-)
Na(1+), H (1-)

C) Zn (2+), O(2-), C(4+)
H(1+), O(2-) , S(6+)
O(2-), Mn (7+)

2.
2+
7+
4+
6+
2+
1 4 1