Uzupełnij:
a)................HCOOH + .....C5H11OH -------> ...........+ ...........
b) ........... + .............. -----------> ........C4H9COOH3 + ..........
c) ......C5H11COOH + .......... ----------> .....C5H11COOC2H5+ ......
d) .......C17H33COOH + ....C4H9 ---------> ............. + .............
e) ...........+ ............ ---------> .......C15H31COOHC3H7 + .........
f) .......C9H19COOH + ......C6H13OH ---------> ..........+ ...........

1

Odpowiedzi

2013-02-28T12:21:13+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) HCOOH + C5H11OH --H2SO4--> HCOOC5H11+ H2O
b) C4H9COOH + CH3OH --H2SO4--> C4H9COOH3 + H2O
c) C5H11COOH + C2H5OH --H2SO4--> C5H11COOC2H5 + H2O
d) C17H33COOH + C4H9OH --H2SO4--> C17H33COOC4H9 + H2O
e) C15H31COOH + C3H7OH --H2SO4--> C15H31COOHC3H7 + H2O
f) C9H19COOH + C6H13OH --H2SO4--> C9H19COOC6H13 + H2O