Odpowiedzi

2010-03-01T15:53:14+01:00
Grzyby
*Skoczki
*Sprzężniowe
*Workowce
*podstawaczaki
Rośliny (zielone)
**Ryniofity
*Mszaki
*Glewiki
Rośliny (nasienne)
*Pranagozalążkowe
*Nagozalążkowe drobnolistne
*Nagozalążkowe wielkolistne
*Okrytozalążkowe
Zwierzęta (Paraoza) -Gąbki
Zwierzęta (tkankowce) -Parzydełkowce
Zwierzęta (lofotrochowce) :
*Płazińce
*Wrotki
*Pierścienice
*Mięczaki
*Mszywioły
*Ramienionogi
Zwierzęta(wtóroustne):
Szkarłupnie
*Strunowce