1. Cenę namiotu, który kosztował 500 zł podniesiono o 10%, a następnie obniżono o 10%. Ile teraz kosztuje namiot?
2. Regulaminowa długość nart Adama Małysza stanowi 146% wzrostu tego zawodnika. Oblicz z dokładnością do 1 cm wzrost skoczka, jeżeli jego narty mają długość 246,7cm. O ile cm narty wystają ponad głowę zawodnika, jeśli postawi je obok siebie na podium?
3. Pan Nowak kupił na raty telewizor za 2000zł. Spłacił juz 80% ceny telewizora. Jaka kwota została mu jeszcze do spłacenia.
4. Księgozbiór pewnej biblioteki liczył 5000 woluminów. 40% z nich to beletrystyka, połowa pozostałych książek to lektury. Książki popularnonaukowe stanowią 10% księgozbioru, natomiast encyklopedii i słowników jest 260 sztuk, reszta to podręczniki. Ile jest podręczników w całym księgozbiorze? Jaki procent księgozbioru stanowią encyklopedie i słowniki?
5. Okrągły trawnik o średnicy 6 cm planujesz obsadzić ozdobami krzewami rozmieszczając je równomiernie na brzegu tego trawnika. Sprawdź czy 4 torebki nasion trawy wystarczą ci do obsiania trawnika, jeśli na 7m(kwadratowych) potrzeba 1 torebkę nasion. W jakiej odległości od siebie (mierząc wzdłuż brzegu trawnika)musisz posiać krzewy, jeśli masz ich 20 sztuk ? Wyniki podaj z dokładnością do 1 cm.

2

Odpowiedzi

2009-10-19T17:22:43+02:00
1) 0,9*(1,1*500) = 0,9*550 = 495

2) Dł. nart - 146% wzrostu Małysza

Dł. nart = 246,7 cm

Wzrost Małysza = (246,7 / 146)* 100 = 168,98...≈170 cm

246,7 cm - 170 cm = 76,7 cm

3)

0,8 * 2000 = 1600, 2000 - 1600 = 400

4)

Liczba podręczników = 5000 - ( 0,4*5000 + 0,2*5000 + 0,1*5000 + 260) = 5000 - (2000 + 1000 + 500 + 260) = 5000 - 3760 = 1240

Procent, jaki stanowią słowniki = (260/5000)*100% = 0,052 * 100% = 5,2%

5) Trawnik o średnicy 6 (centy)metrów??
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T17:24:18+02:00
1.
500zł ---100%
x-----110%

100x= 500*110
100x=55000/100
x= 550zł

100%----550zł
90% ----- x

100%x= 550*90
100x=49500/100
x=495zł

2.
146% ---- 246,7cm
100% ---- x
146x= 246,7*100
146x= 24670/146
x= 169cm - tyle wzrostu ma Adam Malysz

246,7-169= 77,7 cm = tyle narty wystaja ponad glowe Malysza jesli stoi na podium.

3. 100% --- 2000zł
80% ---- x

100x= 2000*80
100x= 160000
x= 1600 zł - tyle splacil
2000 - 1600 = 400 zł - tyle zostalo do splacenia
4.
5000 --- 100%
260 ---- x
5000x= 260*100
5000x= 26000/5000
x= 5,2% to encyklopedie i slowniki

40%+10%+5,2% = 55,2% -tyle procent stanowi belyrystyka , popularno-naukowe i encyklopedie i slowniki

100%-55,2%= 44,8% - podreczniki

100%----5000
44,8 ---- x
100x= 5000*44,8
100x = 224000/100
x=2240 - tyle jest podrecznikow1 4 1