Odpowiedzi

2009-04-17T11:39:52+02:00
V₁=30 dm³=0.03 m³
V₂=40 dm³=0.04 m³
p=1500 hPa=150000 Pa

......V₂
W = ∫pdV (kropki przy V₁ i V₂ dałem żeby było widać, że to granice całkowania)
......V₁


W = pV₂-pV₁ = 150000•0.03 - 150000•0.04 = 4500-6000 = -1500 J

ujemny wynik oznacza, że to gaz wykonał pracę...w przypadku gdy W>0, praca wykonana jest na gazie (przez otoczenie)