Odpowiedzi

2009-04-16T13:31:42+02:00
Mickiewicz przedstawił obrzęd dziadów,aby pomóc duszom zmarłych odkupić swe grzechy i dostąpić łaski boskiej. Wplótł w dzieło bardzo ważne przesłania moralne, które do dnia dzisiejszego nie straciły nic na swej aktualności.
"Kto nie doznał goryczy ni razu
ten nie dozna słodyczy w niebie".
Przesłanie dla duchów lekkich czyli tych, które nie zaznały braku za życia. Aby móc udać się do królestwa bożego musiały chociażby zjeść gorczycę.

"Kto nie dotknął ziemi ni razu ten nigdy nie może być w niebie".
Przesłanie dla duchów średnich - przykład dziewczyny, która łamała serca dla chłopców. Reasumując - duchy te odbywały karę błąkając się po ziemi za przewinienia dokonane z premedytacją.

"Kto nie był ni razu człowiekiem temu człowiek nic nie pomorze".
Autor pisał o duchach i widmach złych, charakteryzujących się okrucieństwem na ziemi. Przykładem jest błąkająca się mara bogatego Pana, który za życia był okrutnym dla swych podległych i nie zrobił nic dobrego na ziemi.

W gruncie rzeczy chodzi o to co jest napisane w drugim zdaniu - czyli wplótł w dzieło bardzo ważne przesłania moralne, które do dnia dzisiejszego nie straciły nic na swej aktualności