Odpowiedzi

2010-03-01T15:50:14+01:00
1. Na zajęcia przychodzi punktualnie.
2. Nie opuszcza zajęć szkolnych bez wyraźnej przyczyny.
3. Nie przeszkadza innym podczas pracy.
4. Nie rozmawia na lekcjach.
5. Słucha i wykonuje polecenia nauczyciela.
6. Na lekcje przychodzi przygotowany.
7. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
8. Stosuje się do wszystkich szkolnych przepisów.
9.Po zajęciach pozostawia porządek.
10. Stara się pomagać innym w potrzebie.
1 2 1
2010-03-01T15:51:11+01:00
- będę sie pilnie uczyć
- nie będe sie kłócić z nauczycielami
- nie bd ich przedrzeźniać
- nie bd śmiać z kolegów i koleżanek
- bd pomagać kolegom i koleżankom
1 1 1
2010-03-01T15:54:48+01:00
1.SZANUJ KOLEGÓW I KOLEŻANKI
2.POMAGAJ W TRUDNYCH SYTUACJACH
3.UDZIELAJ MĄDRYCH WSKAZÓWEK
4.DZIEL SIĘ
1 1 1