Podane wydarzenia podziel na przyczyny i skutki Jesieni Ludów:

rozpad ZSRR, pierestrojka w ZSRR, kryzys w ZSRR i państwach bloku wschodniego, początki budowy systemu demokratycznego w Europie Wschodniej, porażka ZSRR we współzawodnictwie ze Stanami Zjednoczonymi, zjednoczenie Niemiec, Okrągły Stół w Polsce.

Wyjaśnij związki przyczynowo-skutkowe między tymi wydarzeniami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T15:55:11+01:00
Skutki: rozpad ZSRR, początki budowy systemu demokratycznego w Europie Wschodniej, zjednoczenie Niemiec, Okrągły Stół w Polsce

przyczyny: pierestrojka w ZSRR, kryzys w ZSRR i państwach bloku wschodniego, porażka ZSRR we współzawodnictwie ze Stanami Zjednoczonymi

rozpad ZSRR -> kryzys w ZSRR i państwach bloku wschodniego

Co do związków przyczynowo-skutkowych, to nie mam pojęcia. Myślę, że pomogłam !