Odpowiedzi

2010-03-01T16:08:31+01:00
Renesans czyli odrodzenie to epoka, która trwała po średniowieczu tj. 16 wiek. Nawiązywała do tradycji antycznych, a człowiek znów był w środku (w centrum) :)

Przyczyny odkryć:
-chęć zdobycia nowych terenów
-nawiązywanie i próba stworzenia nowych szlaków handlowych
-rozwój żeglugi

skutki:
-kolonizacja nowych terenów
-zawiązanie nowych szlaków handlowych
-walki o ziemie
-walki o wpływy na danym terenie
-rozwój map
-próba szerzenia wiary chrześcijańskiej
77 4 77
2010-03-01T17:36:24+01:00
Skutki wielkich odkryć geograficznych:
1. powstanie imperiów kolonialnych spowodowało rywalizację wywołującą wojnę.
2. konflikty z tubylcami.
3. zniszczenie cywilizacji Inków i Azteków.
4. zmiany w stosunkach gospodarczych w Europie (Hiszpania i Portugalia nowymi mocarstwami).
5. przesunięcie szlaków handlowych na Ocean Atlantycki i Indyjski.
6. napływ do Europy dużej ilości złota i srebra, co spowodowało tzw. rewolucję cen.
7. początek emigracji ludzi z Europy.
8. nasilenie działalności misyjnej na odkrytych terenach.
9. napływ nowych towarów do Europy.
10. poszerzenie horyzontów myślowych Europejczyków i rozwój nauki.
11. rozwój handlu niewolnikami.

przyczyny miały charakter ekonomiczny i społeczny, lecz istotną rolę odegrała także ciekawość świata.

renesans - okres w rozwoju kultury europejskiej zapoczątkowany we Włoszech, trwający w Europie od schyłku średniowiecza do początku 17 wieku. Charakteryzował się odrodzeniem kultury starożytnej i humanistycznym postrzeganiem świata.


korzystałam z mojego zeszytu :) i książki: "Historia. Podręcznik dla gimnazjum" klasa druga, Janusz Ustrzycki, wydawnictwo Operon.
32 3 32