Odpowiedzi

2010-03-01T16:07:25+01:00
Jan Twardowski (1915-2006) - był kapłanem i poetą. Po ukończeniu warszawskiego gimnazjum zaczął publikować swoje pierwsze wiersze. Pierwszy tomik poezji Twardowskiego ,,Powrót Andersena'' ukazał się w 1938r.
Wojna przerwała rozpoczęta studia polonistyczne. W czasie powstania warszawskiego brał czynny udział w pracach konspirancyjnych. po wojnie dokończył studia, a następnie otrzymał święcenia kapłańskie. Poeta został kapłanem, jednak nie przestał pisać wierszy. ukazywały się kolejne tomiki wierszy księdza Jana (np. Znaki ufności, Niebieskie okulary, Rachunek dla dorosłego, także adresowane do dzieci np. Patyki i patyczki)
Poezja księdza Jana jest dziś niezwykle popularna, ceniona także przez krytyków.
Uważa się ją za zjawisko wyjątkowe - połączenie prostoty, głębokiej mądrości i pokrzepiającej refleksji.76 4 76