Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:57:34+01:00
Pornografia wykorzystuje ciało ludzkie dla celów komercyjnych,
Pornografia dokonuje szkody w psychice człowieka ,
Dzieci i młodzież po kontakcie z pornografią już nigdy nie staną się tymi, kim mogłyby być, gdyby nie mieli tego doświadczenia za sobą,
Pornografia, odrywając od "całości modela" jego atrybuty seksualne, narzuca konsumentowi odczuwanie indywidualnej przyjemności z ciałem,
Pornografia prezentuje fałszywy obraz kobiecości i męskości,
Pornografia prezentuje obraz relacji między płciami sprowadzony jedynie do zaspokajania potrzeb fizjologicznych, bez miłości i odpowiedzialności oraz konsekwencji,
Pornografia niszczy wartość rodziny w świadomości społecznej,
Pornografia często wykorzystuje dzieci, które nieświadomie lub pod presją stają się ofiarą najbardziej wyuzdanych i dewiacyjnych zachowań a nawet zbrodni,
Pornografia przyczynia się do powiększenia problemu patologii seksualnych ,
Kontakt z pornografią powoduje powstanie podobnego uzależnienia jak do innych używek,Eskalacja pornografii obserwowana jest szczególnie w prasie młodzieżowej,

W kontakcie z pornografią osoby nie w pełni sprawne muszą poczuć się jeszcze bardziej niesprawne