Odpowiedzi

2010-03-01T16:39:37+01:00
1. - większą stabilność polityczną i wzrost bezpieczeństwa na kontynencie europejskim,
-potencjalne zwiększenie rozmiarów rynku zbytu
-otwarcie rynków krajów ościennych
- co najmniej utrzymanie poziomu zatrudnienia na rynku pracy UE w sektorach eksportujących
-większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przepływów kapitałowych,
- dodatkowe możliwości podejmowania pracy w Polsce, w tym awansu zawodowego,
- przyjęcie wysokich standardów ochrony środowiska w UE spowoduje poprawę sytuacji ekologicznej
-dotacje do inwestycji
2.