Przetłumacz na polski pytania

1.Who is the story about ?
2.How did Ted feel when he arrived home ?
3.Why did Ted feel worried ?
5.What did he see when he walked into the living room?
6.What did he do?
7.Who arrived ten minutes later?
8.Where did the two policemen go?
9.What did Ted suddenly notice?
10.Why did he call to the two policemen?
11.How did Ted feel in the end?2

Odpowiedzi

2010-03-01T15:59:31+01:00
1.O kim jest to opowiadanie
2. Co czuł Ted gdy przyjechał do domu
4. czemu Ted się martwił ?
5. Co zabaczył Ted gdy wyszedł z salonu?
6. Co zrobił
7. kto przyszedł minute później
8. Gdzie poszli dwaj policjanci
9. Co Ted nagle wypowiedział - tego nie jestem pewna
10. Dlaczego on telefonował do dwóch policjantów
11. Co T ed czuł na końcu
2010-03-01T16:05:55+01:00
1.O kim jest historia?
2.Jak się czuję Ted, kiedy przybył do domu?
3.Dlaczego Ted jest zmartwiony/martwi się?
4.Co on widział kiedy wszedł do salonu?
5.Co on zrobił?
6.Kto przybył 10 minut później?
7.Gdzie idzie dwoje policjantów/gdzie idą/gdzie poszło dwoje/dwóch policjantów? czy jakoś tak :D w każdym razie napewno rozumiesz. :)
8.Co Ted nagle powiedział?
9.Dlaczego on zadzwonił do dwóch policjantów?
10.Jak Ted się czuję na końcu/ po wszystkim?