Odpowiedzi

2010-03-01T16:00:29+01:00
Przeprowadzamy reakcje spalania badanej substancji w tlenie, gazowe produkty przepuszczamy przez:
- płuczka z Ca(OH)₂ - zmętnienie oznacza obecność CO₂ w produktach - obecność węgla w próbce
- płuczka z bezwodnym azotanem(V) kobaltu(III) - zmiana zabarwienia z niebieskiego na różowe świadczy o obecności wody w produktach spalania - dowód na zawartość wodoru w badanej próbce