Odpowiedzi

2009-10-19T17:23:48+02:00
Szlachta zaściankowa to najliczniejsza w XVIII wieku grupa szlachty w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Składała się z biednych członków stanu szlacheckiego posiadających ziemię na prawie pańskim, lecz nie posiadających poddanych chłopów.