Oto przybliżenie dziesiętne liczby п z dwudziestoma cyframi po przecinku:

п~~3,14159265358979323846

Oblicz :
a) średnią arytmetyczną
b) rozstęp
c) modę
d) medianę
wszystkich liczb występujących w tym przybliżeniu


+daje najlepszą .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T15:17:29+01:00
A)
(1+1+2+2+3+3+3+3+4+4+5+5+5+6+6+7+8+8+9+9+9) /21= 103/21= 4,90

b)
9-1=8

c)
3

d)
5