Korzystając z układu okresowego pierwiastków, napisz nazwy: a)makroelementów leżących w okresie 3 b)mikroelementów o masie atomowej większej niż 55u, ale mniejszej niż 80u c)pierwiastków szkodliwych dla zdrowia, których atomy zawierają mniej niż 82, ale więcej niż 44 protony.

1

Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) makroelementy:
sód Na - odpowiada za równowagę wodno - mineralną
magnez Mg - bierze udział w przewodnictwie nerwowym
fosfor P - składnik kości, RNA i DNA
siarka S - składnik białek
chlor Cl - zawarty np. w kwasie solnym w żołądku

b) mikroelementy:
żelazo Fe - składnik hemoglobiny
selen Se - składnik aminokwasu selenocysteiny
cynk Zn - odgrywa rolę w procesie gojenia ran
miedź Cu - wchodzi w skład enzymów oddechowych

c)pierwiastki szkodliwe:
kadm Cd - stosowany w bateriach np. R14, powoduje silne zatrucia
cez Cs - rakotwórczy
bar Ba - toksyczny i rakotwórczy
rtęć Hg - bardzo toksyczny, odkłada się w komórkach mózgu
tal Tl - składnik trutek na gryzonie
ołów Pb - w akumulatorach, powoduje tzw. ołowicę
115 4 115