Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-19T17:30:27+02:00
W Fenicji bardzo mocno rozwinęło się rzemiosło, handel oraz żeglarstwo . Alfabet fenicki składał się z 22 znaków i zrodził się z potrzeby zapisywania ,,list handlowych". Fenicjanie produkowali ozdoby ze złota, sprzęt wojenny (chociaż sami go nie używali) a w mieście Tyl produkowano sukna zabarwiane na kolor purpury (przez stopienie muszli).

Jednym ze znanych osiągnięć Izraela są kibuce - chyba najbardziej znana instytucja izraelska na świecie. Są to wspólnoty rolnicze, których członkowie prowadzą proste życie. Wspólnie dzielą się obowiązkami, pracują na roli, hodują zwierzęta i wykonują wszystkie konieczne prace w swym kibucu. Członkowie kibucu nie posiadają żadnej własności, a własne specjalne potrzeby zgłaszają i są one w miarę możliwości zaspokajane. Życie w kibucu to ciężka praca i najczęściej brak luksusów.

Osioągniecia Persji: Oryginalna religia, mazdaizm, w wersji zreformowanej zaratusztrianizm, w zasadzie pierwsza religia monoteistyczna.Persowie mieli też duże osiągnięcia w zakresie muzyki, sławione przez Greków. Oprócz tego architektura - Persepolis na przykład.

W Asyrii dominowało rolnictwo, w którym stosowano z powodzeniem ulepszony typ pługa, rozwijało się także ogrodnictwo. W Niniwie, Kalach, Durszarrukin i Assurze powstały olbrzymie zespoły pałacowe z bogatą rzeźbą ornamentalną, przedstawiającą sceny batalistyczne, polowania i ceremonie religijne. Założyli ogromną bibliotekę w Niniwie, której księgozbiór liczył ponad 22 000 glinianych tabliczek, na których zapisano poezję, teksty literackie, historyczne, filozoficzne, medyczne i astronomiczne oraz dokumenty gospodarcze. Jeśli chodzi o osiągnięcia, Asyryjczycy byli kontynuatorami dokonań Sumerów, a jedynie do tematów religijnych oraz wojennych załączyli także przedstawianie polowań

22 3 22
2009-10-19T18:26:16+02:00
Fenicja-alfabet;
Izrael-(wkład do kultury)
-stworzenie religii monoteistycznej
"Jahwe"-"ten, który jest"szczyt sublimacji myśli religijnej
nauki moralne proroków, którzy nauczali lud jak postępować;
utrzymanie religii monoteistycznej, w świcie,w którym praktycznie dominował politeizm
-Biblia(księga pełna symboli,znaków,przypowieści, pouczeń moralnych)
a co do Persji to chyba tylko podział na satrapie.
7 2 7
2009-10-19T18:48:26+02:00
Asyria:nauka-biblioteka-30 tysięcy glinianych tabliczek z pismem klinowym, kalendarz
budownictwo:brama Isztar, barwne płytki ceramiczne, wiszące ogrody, most nad Eufratem
Prawo:Kodeks Hammurabiego

Fenicja:Najdonioślejszym wynalazkiem jest niewątpliwie pismo alfabetyczne, powstałe w II połowie II tysiąclecia p.n.e. na obszarach Syrii i Fenicji. Ponadto Fenicjanie przejęli wiele wynalazków od starszych, sąsiednich kultur (wytapianie szkła, kruszców, metali). Za najpiękniejszy barwnik uchodziła fenicka purpura.

Izrael:Biblia, Tora, Menora


Persja:alfabet, muzyka, architektura
11 3 11