Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T16:18:22+01:00
Zadanie w załaczniku
"Flora naszych lasów" Anna Kurzawa wydawnictwo WSiP
5 3 5
2010-03-01T16:35:03+01:00
Znaczenie mszaków w przyrodzie i życiu człowieka:
pozytywne :
1. wzbogacają podłoże w próchnicę, przygotowując je dla innych roślin,
2. pokrywając glebę zwartymi darniami, zmniejszają jej parowanie i zabezpieczają
ją przed wymyciem przez wodę i wywianiem przez wiatr,
3. tworząc torfowiska wpływają na kształtowanie się klimatu: wiążąc duże ilości
wody i nasycając nią powietrze- przyczyniają się do zwiększenia opadów,
4. powstałe ze szczątków mchów pokłady torfu są wykorzystywane jako materiał
opalowy, do wyrobu papieru, tektury, płyt izolacyjnych oraz jako surowiec do
otrzymywania gazu palnego,
5. w ogrodnictwie torf używany jest do nawożenia gleby,
6. w medycynie torf stosowany jest do kąpieli leczniczych jako tzw. borowina
oraz do produkcji leków, np. preparatu torfowego.
7. używane bywają również do uszczelniania budynków
drewnianych.
8. zasiedlanie różnych nieużytków np. hałdy negatywne:
9.stają się często przyczyną zabagnień np. łąk- hamują wzrost innych roślin tworząc zwarty kobierzec pokrywający gęsto glebę
a ponadto
*dostarczają pożywienia wielu zwierzętom
*zapobiegają erozji gleby
*po obfitych opadach zabezpieczają przed zbyt szybkim spływaniem do rzek, a w konsekwencji powodziom
*warstwa mszysta podczas deszczów chłonie wodę i magazynuje ją
*warstwa mszysta chroni glebę przed nadmiernym parowaniemzrobione z własnej wiedzy (rozszerzona biologia)
117 4 117
yhy własna wiedza, niektóre są z innych stron ...