Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-19T17:50:38+02:00
Trybunał Konstytucyjny to organ sądowy powołany do rozstrzygania sporów
o konstytucyjność działania organów państwa, głównie do kontrolowania zgodności prawa z Konstytucją . Trybunał Konstytucyjny orzeka
o zgodności ustaw i umów międzynarodowych,stanowi jedną z formalnych gwarancji praworządności.Trybunał Konstytucyjny rozpatruje też skargi wniesione przez obywateli w zakresie naruszania ich wolności lub praw oraz rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa.Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą.
1 1 1